14 02 2016

Park Bahçe ve Koruların Bakımı Kursu


Park Bahçe ve Koruların Bakımı Kursu

Bu Branşın Eğitim Süresi 272 saat'tir.

Branşın eğitimlerinde bireylere; ekim-dikim ortamı hazırlayabilme, çevre koşullarını düzenleyebilme, süs bitkilerinde budama ve hastalıklarla mücadele edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Proje koruma, toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, sera yapım tekniği, çevre koşulları, dış mekân bitkileri, çim alan tesisi, süs bitkilerinde budama, süs bitkileri hastalıkları ile mücadele, kültürel bakım, meyvecilik, toprak işleme alet ve makinelerinin ayarları ve kullanılması.

İstihdam Alanları: Bahçecilik alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; süs bitkileri seraları, meyve bahçeleri, fidanlık vb. yerlerde çalışabilirler. 

Kaynak: İSMEK

0
0
0
Yorum Yaz